Με τασυστήματα στάθμευσης οχημάτωνKPS εξασφαλίζονται περισσότερες θέσεις στάθμευσης χωρίς δέσμευση επιπλέον χώρου.

Αποτελούν ιδανική λύση για κάλυψη της υποχρέωσης για θέσεις στάθμευσης σε νεοαναγειρόμενες οικοδομές (ΦΕΚ 76 / 05-03-2004). Ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορεςμηχανικέςδιατάξεις στάθμευσης.

Ο κύριος διαχωρισμός τους είναι ως προς το διαθέσιμο βάθος πυθμένα και διαθέσιμο ύψος. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στάθμευσης οχημάτων διαφόρων τύπων και διαστάσεων.

KPS 2/D KLEEMANN

Αποτελεί την πιο απλουστευμένη μορφή συστήματος στάθμευσης και η εγκατάσταση του δεν απαιτεί προεργασία στο περιβάλλοντα...
περισσότερα »
Πλατφόρμα Στάθμευσης KPS 2-4

Αποτελεί την πιο συνηθισμένη μορφή συστήματος ανεξάρτητης στάθμευσης με χωρητικότητα δύο (μονή πλατφόρμα) ή τεσσάρων (δι...
περισσότερα »
Σύστημα στάθμευσης υπό κλίση KPS 2/I KLEEMANN

Είναι σύστημα ανεξάρτητης στάθμευσης υπό κλίση για χώρους που έχουν περιορισμό στο ύψος. (για συγκεκριμένους τύπους οχημ...
περισσότερα »