Κυλιόμενες σκάλες KLEEMANN KEC
Προτεινόμενη χρήση / Λειτουργία: 12-16 ώρες ημερησίως
Μεταφορική ικανότητα *: μέχρι 11700 άτομα / ώρα
Κλίση: 30o/ 35o
Πλάτος βαθμίδας[mm]: 600 / 800 / 1000
Στηθαίο: Διάφανο κρύσταλλο ασφαλείας πάχους 10 mm , Ύψος 1000 mm
Ταχύτητα[m/sec]: 0,5
Κάθετη διαδρομή[m]: 2 - 7,5
Κινητήρας / Μετάδοση κίνησης: Τριφασικός 50 – 60Hz / Μειωτήρας - Αλυσίδα
Εγκατάσταση: Εσωτερική / εξωτερική καλυμμένη** / εξωτερική


* θεωρητική τιμή βάσει υπολογισμών
** η εγκατάσταση δεν επιτρέπεται να έρχεται σε άμεση επαφή με βροχή ή χιόνι