Κυλιόμενοι διάδρομοι KLEEMANN KTH

Προτεινόμενη χρήση / Λειτουργία: 20-24 ώρες ημερησίως
Μεταφορική ικανότητα *: μέχρι 9000 άτομα / ώρα
Κλίση: 10o/ 11o/ 12o
Πλάτος βαθμίδας[mm]: 800 / 1000
Στηθαίο: Διάφανο κρύσταλλο ασφαλείας πάχους 10 mm, Ύψος 1000 mm
Ταχύτητα[m/sec]: 0,5
Κάθετη διαδρομή[m]: 2-8

Μέγιστο μήκος εγκατάστασης[m]: -

Κινητήρας / Μετάδοση κίνησης: Τριφασικός 50 – 60Hz / Μειωτήρας - Αλυσίδα
Εγκατάσταση: Εσωτερική / εξωτερική καλυμμένη** / εξωτερική


* θεωρητική τιμή βάσει υπολογισμών
** η εγκατάσταση δεν επιτρέπεται να έρχεται σε άμεση επαφή με βροχή ή χιόν