Κυλιόμενες σκάλες & διάδρομοι

Κυλιόμενες σκάλες

Η ιδανική λύση για νέες εγκαταστάσεις σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία, δημόσια και εμπορικά κτίρια

Κυλιόμενες σκάλες KLEEMANN KEH

Προτεινόμενη χρήση / Λειτουργία: 20-24 ώρες ημερησίως

 • Μεταφορική ικανότητα *: μέχρι 11700 άτομα / ώρα
 • Κλίση: 30o/ 35o
 • Πλάτος βαθμίδας[mm]: 600 / 800 / 1000
 • Στηθαίο: Κατακόρυφο, διάφανο κρύσταλλο ασφαλείας πάχους 10 mm. / Επικλινές ανοξείδωτο satine 2mm. Ύψος 1000 mm
 • Ταχύτητα[m/sec]: 0,5 – 0,65
 • Κάθετη διαδρομή[m]: 3 – 25
 • Κινητήρας / Μετάδοση κίνησης: Τριφασικός 50 – 60Hz / Μειωτήρας – Αλυσίδα
 • Εγκατάσταση: Εσωτερική / εξωτερική καλυμμένη** / εξωτερική* θεωρητική τιμή βάσει υπολογισμών
  ** η εγκατάσταση δεν επιτρέπεται να έρχεται σε άμεση επαφή με βροχή ή χιόνι

Κυλιόμενες σκάλες KLEEMANN KEC

Προτεινόμενη χρήση / Λειτουργία: 12-16 ώρες ημερησίως

 • Μεταφορική ικανότητα *: μέχρι 11700 άτομα / ώρα
 • Κλίση: 30o/ 35o
 • Πλάτος βαθμίδας[mm]: 600 / 800 / 1000
 • Στηθαίο: Διάφανο κρύσταλλο ασφαλείας πάχους 10 mm , Ύψος 1000 mm
 • Ταχύτητα[m/sec]: 0,5
 • Κάθετη διαδρομή[m]: 2 – 7,5
 • Κινητήρας / Μετάδοση κίνησης: Τριφασικός 50 – 60Hz / Μειωτήρας – Αλυσίδα
 • Εγκατάσταση: Εσωτερική / εξωτερική καλυμμένη** / εξωτερική* θεωρητική τιμή βάσει υπολογισμών
  ** η εγκατάσταση δεν επιτρέπεται να έρχεται σε άμεση επαφή με βροχή ή χιόνι

Κυλιόμενοι διάδρομοι

Οι κυλιόμενοι διάδρομοι εγκαθίστανται όπου υπάρχει ανάγκη για συνεχή ροή και εξυπηρέτηση κοινού και εμπορευμάτων μεταξύ διαφορετικών επιπέδων.

Κυλιόμενοι διάδρομοι KLEEMANN KTC

Προτεινόμενη χρήση / Λειτουργία: 12-16 ώρες ημερησίως

 • Μεταφορική ικανότητα *: μέχρι 9000 άτομα / ώρα
 • Κλίση: 10o/ 11o/ 12o
 • Πλάτος βαθμίδας[mm]: 800 / 1000
 • Στηθαίο: Διάφανο κρύσταλλο ασφαλείας πάχους 10 mm, Ύψος 1000 mm
 • Ταχύτητα[m/sec]: 0,5
 • Κάθετη διαδρομή[m]: 2-8
 • Μέγιστο μήκος εγκατάστασης[m]: –
 • Κινητήρας / Μετάδοση κίνησης: Τριφασικός 50 – 60Hz / Μειωτήρας – Αλυσίδα
 • Εγκατάσταση: Εσωτερική / εξωτερική καλυμμένη** / εξωτερική* θεωρητική τιμή βάσει υπολογισμών
  ** η εγκατάσταση δεν επιτρέπεται να έρχεται σε άμεση επαφή με βροχή ή χιόνι

Κυλιόμενοι διάδρομοι KLEEMANN KTH

Προτεινόμενη χρήση / Λειτουργία: 20-24 ώρες ημερησίως

 • Μεταφορική ικανότητα *: μέχρι 9000 άτομα / ώρα
 • Κλίση: 10o/ 11o/ 12o
 • Πλάτος βαθμίδας[mm]: 800 / 1000
 • Στηθαίο: Διάφανο κρύσταλλο ασφαλείας πάχους 10 mm, Ύψος 1000 mm
 • Ταχύτητα[m/sec]: 0,5
 • Κάθετη διαδρομή[m]: 2-8
 • Μέγιστο μήκος εγκατάστασης[m]: –
 • Κινητήρας / Μετάδοση κίνησης: Τριφασικός 50 – 60Hz / Μειωτήρας – Αλυσίδα
  Εγκατάσταση: Εσωτερική / εξωτερική καλυμμένη** / εξωτερική* θεωρητική τιμή βάσει υπολογισμών
  ** η εγκατάσταση δεν επιτρέπεται να έρχεται σε άμεση επαφή με βροχή ή χιόν

Κυλιόμενοι διάδρομοι KLEEMANN KTW

Προτεινόμενη χρήση / Λειτουργία: 20-24 ώρες ημερησίως

 • Μεταφορική ικανότητα *: μέχρι 13500 άτομα / ώρα
 • Κλίση: 0o– 6o
 • Πλάτος βαθμίδας[mm]: 1000 / 1200 / 1400
 • Στηθαίο: Διάφανο κρύσταλλο ασφαλείας πάχους 10 mm, Ύψος 1000 mm
 • Ταχύτητα[m/sec]: 0,5
 • Κάθετη διαδρομή[m]: –
 • Μέγιστο μήκος εγκατάστασης[m]: 120
 • Κινητήρας / Μετάδοση κίνησης: Τριφασικός 50 – 60Hz / Μειωτήρας – Αλυσίδα
 • Εγκατάσταση: Εσωτερική / εξωτερική καλυμμένη** / εξωτερική* θεωρητική τιμή βάσει υπολογισμών
  ** η εγκατάσταση δεν επιτρέπεται να έρχεται σε άμεση επαφή με βροχή ή χιόν