Θαλάμοι

Θαλάμοι Metron 

CITY LIFE

Θαλάμοι Metron 

Life Desire

Θαλάμοι Metron 

Life Shine

Θαλάμοι Metron 

Pure Life

Θαλάμοι Metron 

Light Life

GEMINI KLEEMANN

Ο GEMINI αποτελεί τη νέα πρόταση της KLEEMANNστουςθαλάμους ασανσέρ προσώπων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά την ταχύτητα παράδοσης και εγκατάστασης και την λειτουργικότητα στην ανακαίνιση. Είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε η συναρμολόγησή του να μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο από έναν τεχνικό εύκολα και γρήγορα.

Καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο και αποτελούν αξιόπιστη λύση για βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση.

Επίσης, ο GEMINI αποδεικνύεται ιδιαίτερα πρακτικός και στην περίπτωση ανακαίνισης του θαλάμου, αφού μπορεί να επενδυθεί με διπλής όψεως φορμάικα και μπορεί να αλλάξει όψη όταν αυτό χρειαστεί.

KLEEMANN FUTURE TREND T310

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ
Τύπος: Ειδική ψευδοροφή T310 (με κρυφό φωτισμό και BlueLines)
Φωτισμός: 2 λάμπες φθορισμού, 2 BlueLines, 4 σειρές LED

ΕΠΕΝΔΥΣΗ: Ειδικά καμπυλωτά φύλλα σε χρωματισμό V56
ΓΩΝΙΕΣ – ΛΑΜΠΑΔΕΣ
ΙΝΟΞ Καθρέπτης (ελάχιστο μήκος λαμπά 105mm)
ΠΑΤΩΜΑ
Τεχνογρανίτης Regal White
ΚΟΥΠΑΣΤΗ
K2 ΙΝΟΞ Καθρέπτης
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ
Όλο ύψος / Όλο μήκος
ΚΟΜΙΟΔΟΧΟΣ: FPY ΙΝΟΞ Σατινέ με BlueLine

KLEEMANN FUTURE TREND T320

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ
Τύπος: Ειδική ψευδοροφή T320 (με κρυφό φωτισμό)
Φωτισμός: 2 λάμπες φθορισμού και LED

ΕΠΕΝΔΥΣΗ: Ειδικά καμπυλωτά φύλλα σε χρωματισμό 92YY Dulux
ΓΩΝΙΕΣ – ΛΑΜΠΑΔΕΣ
ΙΝΟΞ Καθρέπτης (ελάχιστο μήκος λαμπά 110mm)
ΠΑΤΩΜΑ
Laminate 2497
ΚΟΥΠΑΣΤΗ
K2 ΙΝΟΞ Καθρέπτης
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ
Όλο ύψος / Όλο μήκος
ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ: FPY ΙΝΟΞ Σατινέ με BlueLine

KLEEMANN CLASSIC ATHENA A 310

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ
Τύπος: 05
Υλικό: ΙΝΟΞ Καθρέπτης και plexiglass
Φωτισμός: 3 λάμπες φθορισμού

ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Φορμάικα (DU) 5610 HG
ΓΩΝΙΕΣ – ΣΟΒΑΤΕΠΙ
ΙΝΟΞ Σατινέ
ΠΑΤΩΜΑ: ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΙΟ 6801 BLACK
ΚΟΥΠΑΣΤΗ
K4 ΙΝΟΞ Σατινέ
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ
Μισό ύψος / Όλο πλάτος
ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΙ: SM BA ΙΝΟΞ Σατινέ με BlueLine

KLEEMANN CLASSIC ATHENA A 510

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ
Τύπος: 014
Υλικό: ΙΝΟΞ Καθρέπτης
Φωτισμός: 4 λάμπες φθορισμού

ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Ξύλο Δρυς σε χρώμα λούστρου
ΣΚΟΤΙΕΣ – ΣΟΒΑΤΕΠΙ
ΙΝΟΞ Καθρέπτης
ΠΑΤΩΜΑ: ΤεχνογρανίτηςDainoReale
ΚΟΥΠΑΣΤΗ
K2 Ξύλινη
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ
¾ ύψος / όλο πλάτος
ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ: AKC BES ΙΝΟΞ Καθρέπτης με BlueLine

KLEEMANN CLASSIC ATHENA A 520

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ
Τύπος: 03 με plexiglass
Υλικό: ΙΝΟΞ Καθρέπτης
Φωτισμός: 2 λάμπες φθορισμού + 4 σποτ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Δερματίνη 7004
ΓΩΝΙΕΣ -ΣΚΟΤΙΕΣ- ΣΟΒΑΤΕΠΙ
Εσωτερικές Κούρμπες, Σκοτίες και Σοβατεπί ΙΝΟΞ Καθρέπτης
ΠΑΤΩΜΑ: Πλακάκι Aris
ΚΟΥΠΑΣΤΗ
K3 ΙΝΟΞ Καθρέπτης
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ
Όλο ύψος / Όλο πλάτος
ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ: AKC BES ΙΝΟΞ Καθρέπτης με BlueLine

KLEEMANN CLASSIC ATHENA A 530

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ
Τύπος: 03 με γαλακτώδες plexiglass
Υλικό: ΙΝΟΞ Καθρέπτης
Φωτισμός: 2 λάμπες φθορισμού + 4 σποτ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Ταμπλάδες Δεσποτάκι 1785

ΓΩΝΙΕΣ -ΣΚΟΤΙΕΣ – ΣΟΒΑΤΕΠΙ
ΙΝΟΞ Καθρέπτης

ΠΑΤΩΜΑ: Πλακάκι Atla

ΚΟΥΠΑΣΤΗ
K2 ΙΝΟΞ Καθρέπτης

ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ
Όλο ύψος / Όλο πλάτος

ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΙ: FPY ΙΝΟΞ Καθρέπτης με BlueLine

KLEEMANN CLASSIC ATHENA A 710

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ
Τύπος: Ειδική Ψευδοροφή A710 (με δύο απλίκες A710)
Υλικό: ΙΝΟΞ Bronze Καθρέπτης
Φωτισμός: 3 λάμπες φθορισμού και δύο απλίκες A710

ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Ειδικό φυλλοεπενδυσηςLeatherLeguanCopper 18
ΓΩΝΙΕΣ- ΣΟΒΑΤΕΠΙ
Εσωτερικές Κούρμπες, ΙΝΟΞ Bronze Σατινέ Σοβατεπί
ΠΑΤΩΜΑ: Laminate 2497

ΚΟΥΠΑΣΤΗ
102 ΙΝΟΞ Bronze Καθρέπτης
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ
Φυμέ , όλο ύψος / μισό πλάτος
ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ: AKC BES ΙΝΟΞ Bronze Σατινέ με BlueLine

KLEEMANN FUTURE TREND T510

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ
Τύπος: Ειδική ψευδοροφή T510
Φωτισμός: 2 λάμπες φθορισμού

ΕΠΕΝΔΥΣΗ: Ειδικά φύλλα σε χρωματισμό RAL 2004
ΓΩΝΙΕΣ- ΣΚΟΤΙΕΣ- ΛΑΜΠΑΔΕΣ
ΙΝΟΞ Καθρέπτης (ελάχιστο μήκος λαμπά 130mm)
ΠΑΤΩΜΑ
Ειδικό τζάμι ασφαλείας με κούρμπες RAL 2004
ΚΟΥΠΑΣΤΗ
K2 ΙΝΟΞ Καθρέπτης
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ
Όλο ύψος / Όλο μήκος
ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΙ: FPY ΙΝΟΞ Σατινέ με BlueLine

KLEEMANN FUTURE TREND T710

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ
Τύπος: Ειδική ψευδοροφή T710 (Λευκή με κρυφό φωτισμό)
Φωτισμός: 2 λάμπες φθορισμού

ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Ειδικά καμπυλωτά φύλλα σε χρωματισμό 850
ΣΚΟΤΙΕΣ – ΛΑΜΠΑΔΕΣ
ΙΝΟΞ Καθρέπτης (ελάχιστο μήκος λαμπά 80mm)
ΠΑΤΩΜΑ: Laminate 37372
ΚΟΥΠΑΣΤΗ
K2 ΙΝΟΞ Καθρέπτης
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ: Όλο ύψος / Όλο πλάτος
ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ: FPY ΙΝΟΞ Σατινέ με BlueLin

KLEEMANN MODERN LIFE L310

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ
Τύπος: 010
Υλικό: ΙΝΟΞ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ
Φωτισμός: 3 λάμπες φθορισμού

ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΙΝΟΞ Σατινέ
ΣΟΒΑΤΕΠΙ
ΙΝΟΞ Σατινέ
ΠΑΤΩΜΑ: Λινόλεουμ 6674
ΚΟΥΠΑΣΤΗ
K5 Αλουμινίου
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ
Μισό ύψος / Όλο πλάτος
ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΙ: SM BA ΙΝΟΞ Σατινέ με BlueLine

KLEEMANN CLASSIC ATHENA A 710

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ
Τύπος: 05
Υλικό: ΙΝΟΞ Σατινέ και plexiglass
Φωτισμός: 3 λάμπες φθορισμού

ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Πλαστικοποιημένη Λαμαρίνα PPS13
ΣΟΒΑΤΕΠΙ
ΙΝΟΞ Σατινέ
ΠΑΤΩΜΑ: Ελαστικό Ανθρακίτης 6727
ΚΟΥΠΑΣΤΗ
K2 ΙΝΟΞ Καθρέπτης
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ
Όλο ύψος / Μισό πλάτος
ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΙ:SM BA ΙΝΟΞ Σατινέ με BlueLine

KLEEMANN MODERN LIFE L510

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ
Τύπος: O15
Υλικό: ΙΝΟΞ Καθρέπτης
Φωτισμός: 4 λάμπες φθορισμού

ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Κίτρινο γυαλί
ΓΩΝΙΕΣ -ΣΟΒΑΤΕΠΙ
ΙΝΟΞ Καθρέπτης
ΠΑΤΩΜΑ: Ελαστικό λείο 6801 BLACK
ΚΟΥΠΑΣΤΗ
104 ΙΝΟΞ Καθρέπτης
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ
Όλο ύψος / Μισό πλάτος
ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΙ: AKC BES ΙΝΟΞ Καθρέπτης με BlueLine

KLEEMANN MODERN LIFE L520

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ
Τύπος: Ειδική ψευδοροφή L520 (Ειδικό λευκό καμπυλωτό φύλλο λαμαρίνας)

ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Υλικό: Συνδυασμός ΙΝΟΞ Σατινέ και φωτιζόμενο τζάμι τριπλεξ 3+3 λευκό
Φωτισμός: Σειρές LED

ΓΩΝΙΕΣ -ΣΟΒΑΤΕΠΙ
ΙΝΟΞ Σατινέ
ΠΑΤΩΜΑ: Λινόλεουμ 6674
ΚΟΥΠΑΣΤΗ
K2 ΙΝΟΞ Καθρέπτης
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ
Όλο ύψος / Όλο πλάτος
ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΙ: AKC BES ΙΝΟΞ Καθρέπτης με BlueLine

KLEEMANN MODERN LIFE L530

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ
Τύπος: 014
Υλικό: ΙΝΟΞ Καθρέπτης
Φωτισμός: 4 λάμπες φθορισμού

ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Συνδυασμός ΙΝΟΞ Καθρέπτης (πλάτη) και ΙΝΟΞ Σατινέ (πλαινά)
ΣΚΟΤΙΕΣ- ΓΩΝΙΕΣ-ΣΟΒΑΤΕΠΙ
ΙΝΟΞ Καθρέπτης
ΠΑΤΩΜΑ: Laminate 37372
ΚΟΥΠΑΣΤΗ
K2 ΙΝΟΞ Καθρέπτης
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ
Μισό ύψος / Όλο πλάτος
ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΙ: AKC BES ΙΝΟΞ Καθρέπτης με BlueLine

KLEEMANN MODERN LIFE L710

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ
Τύπος: Ειδική ψευδοροφή L710 (με οπτικές ίνες και σποτ)
Υλικό: ΙΝΟΞ Καθρέπτης
Φωτισμός: 10 σποτ και οπτικές ίνες

ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Συνδυασμός ΙΝΟΞ Checks και Ειδικής Φορμάικας HM 21/370
ΓΩΝΙΕΣ – ΣΚΟΤΙΕΣ- ΣΟΒΑΤΕΠΙ
Εσωτερικές κούρμπες, Σκοτίες και Σοβατεπί ΙΝΟΞ Checks
ΠΑΤΩΜΑ: Τεχνογρανίτης Regal Red
ΚΟΥΠΑΣΤΗ
105 ΙΝΟΞ Καθρέπτης
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ
Μισό ύψος / Όλο πλάτος
ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΙ: AKC BES ΙΝΟΞ Σατινέ με BlueLine

KLEEMANN MODERN LIFE L720

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ
Τύπος: Ειδική ψευδοροφή L720 (με πολυέλαιο L720 και 2 απλίκες L720)
Υλικό: ΙΝΟΞ Καθρέπτης
Φωτισμός: Πολυέλαιος L720 και 2 απλίκες L720

ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Ειδικό φυλλοεπενδυσηςDecoLine 16 (anthracite)
ΓΩΝΙΕΣ -ΣΟΒΑΤΕΠΙ
ΙΝΟΞ Σατινέ
ΠΑΤΩΜΑ: ΤεχνογρανίτηςRegalWhite
ΚΟΥΠΑΣΤΗ
105 ΙΝΟΞ Σατινέ
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ
Όλο ύψος / Όλο πλάτος
ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΙ: AKC BES ΙΝΟΞ Σατινέ με BlueLine

Θάλαμοι πυροσβεστών KLEEMANN

Η ευέλικτη σχεδίαση και κατασκευή των Θαλάμωνπυροσβεστών KLEEMANN, τους δίνει τη δυνατότητα να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργο

Θάλαμοι φορτίων KLEEMANN

Η ευέλικτη σχεδίαση και κατασκευή των θαλάμων φορτίωνKLEEMANN, τους δίνει τη δυνατότητα να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου για ανύψωση φορτίων μέχρι και 15.000 κιλά.

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους θαλάμους ασανσέρ φορτίων είναι η υψηλή αντοχή και η μέγιστη στιβαρότητα. Αυτά προέρχονται από την μελετημένη επιλογή του μετάλλου για τα τοιχώματα του θαλάμου. Εξάλλου, εκατοντάδες έργα παγκοσμίως αποδεικνύουν την ποιότητα και τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους.
Οι φορτηγοί θάλαμοι KLEEMANN αποτελούν την βέλτιστη λύση για βιομηχανίες, supermarkets, parking για ανύψωση αυτοκινήτων και άλλες παρόμοιες χρήσεις.

Η ευκολία στην εγκατάστασή τους και η αξιοπιστία που προσφέρουν, τους καθιστούν πολύτιμους συνεργάτες σας.

Πανοραμικοί Θάλαμοι KLEEMANN

Η μετακίνηση μεταξύ ορόφων αποτελεί μια εξαιρετική εμπειρία και αίσθηση για τους επιβάτες.
Με ένα ευέλικτο σύστημα σχεδίασης και παραγωγής, οι γυάλινοι πανοραμικοί θάλαμοι ασανσέρ της KLEEMANN μπορούν να ικανοποιήσουν κάθε ανάγκη και αρχιτεκτονική πρόκληση.
Η μεγάλη ποικιλία σε πανοραμικούς θαλάμους αποτελεί την ιδανική επιλογή για εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων, supermarkets και άλλους δημόσιους χώρους.
Η KLEEMANN θέτει τα όρια στην πανοραμική κομψότητα, εκτός ή εντός του κτιρίου σας.