ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Η εταιρεία μας με πρωτοποριακές δραστηριότητες στον κλάδο ανελκυστήρων έχει χρόνια ζωής από το 1953 με ιδρυτή τον αείμνηστο Δημήτριο Αρώνη.

Ο Δημήτριος Αρώνης ήταν από τους πρώτους που ασχολήθηκάν στον τομέα του ανελκυστήρα στην Ελλάδα, τόσο στην εγκατάσταση όσο και στην κατασκευή εξαρτημάτων ανελκυστήρων, ορισμένα δε, ήταν και ευρύ συντεχνία του ιδίου.

Επίσης το 1958 υπήρξε ιδρυτικό μέλος του συνδέσμου ανελκυστήρων.

Τα τελευταία 15 χρόνια η εταιρία ΣΕΜΚΑ με την παρουσία του Δημητρίου και Παναγιώτη Αρώνη υιών του Θεόδωρου Αρώνη δραστηριοποιείτε κυρίως στην εγκατάσταση ανελκυστήρων, με αποτέλεσμα η ίδια η εταιρία μας έχοντας συμμετοχή κάθε χρόνο στα σεμινάρια τις KLEEMANN HELLAS στο εργοστάσιο στο Κιλκίς  έχει την γνώση να μπορεί να κατασκευάζει τελευταίας τεχνολογίας ανελκυστήρες όπως, Mason lift, Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο, αντισεισμικοί ανελκυστήρες καθώς και ανελκυστήρες που τοποθετούνται μαζί με το φρεάτιο αποτελούμενοι  από σιδερένιο σκελετό  και με επένδυση λαμαρίνας ή τζαμιού σε χώρους που δεν είχε προβλεφθεί η κατασκευή φρεατίου.

Το έργο του συνεχίζει με την ίδια αφοσίωση ο υιός του Θεόδωρος Αρώνης που ανέλαβε την αγορά νέων μηχανημάτων που εξειδικεύονται στην παραγωγή ολισθητήρων θαλάμου και αντίβαρων.

Παράλληλα συντόνισε  και το κομμάτι της μελέτης και εγκατάστασης ανελκυστήρων έχοντας εγκαταστήσει περισσότερους από 1.000 ανελκυστήρες.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Προσφέρουμε πρωτοπόρα προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις. Με σκοπό την την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση για τις ανάγκες των πελατών μας. Ανεξάρτητα από το μέγεθος του έργου που καλούμαστε να υλοποιήσουμε.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 91%
ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 93%
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 98%
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 93%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 98%
ΠΟΙΟΤΗΤΑ 97%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η εταιρία μας και το  εξειδικευμένο προσωπικό  μπορεί να αντεπεξέλθει  σε κάθε κατασκευή, επισκευή, μελέτη και συντήρηση  κάθε είδους ανελκυστήρα

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΤΟΜΩΝ

Υδραυλικοί με ή χωρίς μηχανοστάσιο

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΦΟΡΤΙΩΝ & ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Υδραυλικοί με ή χωρίς μηχανοστάσιο

ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΣΚΑΛΕΣ / ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ

Για κάθε σας ανάγκη στην εύκολη μεταφορά

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

«Όλες οι υπηρεσίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις τρέχουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις που δημοσιεύτηκαν στο Φύλλο της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) στις 22/12/2008, ισχύει για τους ανελκυστήρες νέος κανονισμός, εναρμονισμένος με την Ευρωπαϊκή οδηγία.
Ειδικότερα, πλέον για να θεωρείται ένας ανελκυστήρας νόμιμος απαιτείται έκδοση Άδειας, η οποία προϋποθέτει τα παρακάτω :


• Αυτοψία του ανελκυστήρα και καταγραφή πιθανόν ελλείψεων ή κατασκευαστικών σφαλμάτων . Η αυτοψία γίνεται από πιστοποιημένο (TUV) φορέα.
• Αποκατάσταση των όσων αναφέρονται στις παρατηρήσεις του εντύπου της Αυτοψίας
• Υποβολή των δικαιολογητικών για την έκδοση της Άδειας


Ο νόμος αναφέρει ότι οι ενέργειες αυτές πρέπει να γίνουν μέχρι τις 31/12/2012 για ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νομιμότητας ή μέχρι τις 31/12/2011 για ανελκυστήρες που έχουν προεγκριθεί.